Política de protecció de dades

“Actualitzat a 16 de novembre de 2020.

Abans de facilitar les seves dades personals i, si escau prestar el seu consentiment perquè puguem tractar-los, es recomana que llegeixi i comprengui la present política de protecció de dades.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza Puig Cornador, SL, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals).

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

A l’accedir als diferents formularis del web, vostè haurà d’omplir obligatòriament els camps que se li sol·licitin marcats amb asterisc o com a obligatoris, i és requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament a l’registre i enviament de el formulari amb les seves dades personals, cal que marqui preceptivament check box previst a l’efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

HOTEL LES PLANES DEL GRAU, SCP no es fa responsable de l’acompliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links a aquest, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

En cas que faciliti dades de tercers, garanteix sota la seva responsabilitat que ha obtingut el seu consentiment previ per comunicárnoslos per a les finalitats que s’indiquen i que els ha informat de l’contingut de la present informació sobre protecció de dades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: Puig Cornador, SL, CIF: B-17812900
– Adreça postal: Pl. St. Eudald, nº 5, 2-1 -17500- Ripoll- (Girona) – Telèfon: +34 972 721206
– Correu electrònic: info @ lesplanesdelgrau.com

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS s’han de conservar?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar durant diferents períodes de temps:
Quan omple el formulari de reserva li demanem el seu nom, cognoms, DNI, correu electrònic, número de telèfon, província, país on resideix, detalls de la targeta de crèdit, amb la finalitat de gestionar el contracte de prestació de serveis d’allotjament turístic, que comprèn la gestió de la reserva, la seva facturació, atendre consultes, queixes i reclamacions.

Les dades en aquest cas, es conservaran fins que s’hagi assolit la finalitat de el tractament i durant els terminis de prescripció de reclamacions i responsabilitats segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, fiscal i de protecció de dades respecte a la prescripció de reclamacions i responsabilitats.

També podrem tractar les seves dades (nom, cognoms, adreça, mail, telèfon) per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic (newsletters), convidar a esdeveniments que puguem organitzar. En aquest cas les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat i durant els terminis necessaris de prescripció de responsabilitats segons la legislació de protecció de dades.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades quan realitza una reserva dels nostres allotjaments, és l’execució de l’contracte de serveis d’allotjament turístic que formalitzem acord amb els seus termes i condicions.

La base jurídica per poder tractar les seves dades per a enviar-li newsletters, comunicacions comercials, atendre les seves peticions d’informació, és el consentiment que ens presta.
Quan hagi contractat els nostres serveis i continuï sent client, la legitimació per enviar-li comunicacions comercials sobre serveis similars als contractats és l’interès legítim.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La retirada de l’consentiment per a aquesta finalitat no condicionarà l’execució de l’contracte de serveis d’allotjament turístic.

En qualsevol moment pot oposar a el tractament de les seves dades personals amb fins promocionals, podent enviar un escrit a l’efecte a la següent adreça electrònica info @ lesplanesdelgrau. com i cessarem de tractar les seves dades per aquestes finalitats.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les dades personals que ens facilita no se cediran a tercers excepte en els supòsits previstos legalment.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en aquest cas, dret d’accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se a el tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables de l’tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti .
Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a l’efecte dirigit a l’responsable, a la següent adreça: Pl. St. Eudald, nº 5, 2-º- 17500- Ripoll- (Girona), correu electrònic info @ lesplanesdelgrau .com

Haurà d’acompanyar còpia de l’DNI, passaport o un altre document que l’identifiqui, llevat del cas que faci servir la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella a l’adreça c. Jorge Juan, 6, -28.002-Madrid-.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!